Keppel động thổ khu đô thị thể thao phức hợp Saigon Sport City

Ngày 8/11, tại TP.HCM, chủ đầu tư Keppel Land chính thức tổ chức lễ động thổ dự án Saigon Sports City. Saigon Sports City có quy mô lên đến 64ha. Về tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án, Keppel dự tính sẽ đầu tư khoảng 500 – 700 triệu đô vào Saigon Sports City và thời gian hoàn thành cho toàn bộ các giai đoạn của dự án dự tính sẽ là năm 2027.