Chuyên gia lên tiếng về việc chữa ung thư, Covid-19 bằng tâm linh của cô đồng ở Vĩnh Phúc

"Qua thông tin báo chí phản ánh, tôi khẳng định trường hợp cô đồng chữa bệnh bằng tâm linh ở Vĩnh Phúc là lừa đảo, mê tín dị đoan", TS Vũ Thế Khanh cho hay.