Khối ngoại mua ròng gần 700 tỷ đồng, VN-Index tiếp tục tạo đỉnh mới

Ngoài giao dịch thỏa thuận 384 tỷ đồng trên PMG, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng thêm 300 tỷ đồng phân bổ chủ yếu trên HPG, STB, MSN.