Hội thảo: Kỹ năng sẵn sàng cho tương lai và Liên minh Giáo dục 4.0

Ngày 19/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Liên minh Giáo dục 4.0 sẽ chủ trì tổ chức Hội thảo “Kĩ năng sẵn sàng cho tương lai và Liên minh Giáo dục 4.0”