Nội thất Hùng Tuý ủng hộ 1,5 tỷ đồng tới Quỹ Phòng chống dịch Covid-19

Nội thất Hùng Tuý (20 Cát Linh, Hà Nội) thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng tới Quỹ Phòng chống dịch Covid-19.