AB InBev ủng hộ 250.000 lon nước cho các trung tâm cách ly cả nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

"Ông lớn" ngành bia thế giới đến từ Bỉ – AB InBev, nơi sản xuất ra 500 loại bia nổi tiếng như Budweiser, Beck’s, Hoegaarden, Corona… đã có hành động ý nghĩa để ủng hộ cho các trung tâm cách ly trong công cuộc chống đại dịch Covid-19.