Ba căn nhà ống được gộp thành một

Sóc TrăngSau cải tạo, ba căn nhà ống tối tăm trở thành một ngôi nhà lớn với sân vườn xanh mát và đầy ánh sáng.