Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện dự án chống ngập do triều tại TPHCM

Ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai dự án chống ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).