ĐHQG TP HCM nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

(NLĐO)- Đại học quốc gia là mô hình tổ chức giáo dục hiện đại, được hình thành từ chủ trương đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước .