Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Sao chưa cung cấp thông tin cho báo chí?

12/05/2021 14:25

Liên quan đến dự án đến dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội với tên thương mại là Long Hội Cantral ponit. Dự án thuộc địa bàn xã Long Tân và Phú Hội (huyện Nhơn Trạch). Phóng viên đã gửi nội dung đề nghị cung cấp các thông tin liên quan đến sai phạm tại dự án Long Hội Central Ponit tới UBND huyện Nhơn Trạch, nhưng hơn một tháng trôi qua vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết.

Mặt bẳng tổng thể cảu dự án Long Hội Central ponit

Hiện trên địa bàn xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xuất hiện dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội do Công ty cổ phần đầu tư PV2 làm chủ đầu tư, được đơn vị phát triển dự án đưa ra thị trường để kinh doanh với tên thương mại Long Hội Central Ponit, có dấu hiệu phân lô, bán nền sai quy định.

Để có thông tin đa chiều, nhằm đưa ra những cảnh báo kịp thời cho người cao tuổi, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đã đề nghị UBND huyện Nhơn Trạch cung cấp một số thông tin liên quan dự án trên vào ngày 24/03/2021.

Công văn số 2035/UBND - ĐT nếu rõ công việc hoàn thành trước ngày 10/4/2021 nhưng đến nay UBND huyện vẫn chưa phản hồi.

Ngày 1/04/2021, ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch có Văn bản số 2035/UBND-ĐT giao Phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát các thông tin liên quan đến dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch để phản hồi cho Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi được biết theo đúng quy định.

Công việc hoàn thành trước ngày 10/4/2021. Thế nhưng, đến nay UBND huyện vẫn chưa có kết quả giải quyết những nội dung yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của Luật Báo chí.

Theo Ngaymoionline