Hãy cùng bảo vệ môi trường qua các hoạt động 3R

Hà Nội, ngày 09/11/2019 vừa qua - Được sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE), Hội cựu sinh viên JDS(*) đã phối hợp cùng với Công ty Viet Nam Waste Planning tổ chức thành công sự kiện “Cùng nhau bảo vệ môi trường: 3R – Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế - Kinh nghiệm từ Nhật Bản” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và khuyến khích các gia đình tham gia vào hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày.