Giao 2 Giấy triệu tập ký cùng ngày có đúng quy định pháp luật!?

Trong cùng một ngày, anh Nguyễn Vĩnh Khiêm, đang làm việc tại Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thì điều tra viên, giao cho anh Khiêm 2 Giấy triệu tập, ghi lần 2 và lần 3, được đề ký cùng ngày 19/4/2021. Vậy, 2 Giấy triệu tập có đúng quy định pháp luật!?