Quý IV/2019 ngân hàng huy động 40.316 tỷ đồng trái phiếu

Riêng tháng 12, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công của khối ngân hàng lên đến 22.165 tỷ đồng, chiếm hơn 40% so tổng giá trị phát hành thành công...