Tăng tuổi nghỉ hưu: Chọn lộ trình nào?

22/05/2019 00:00

Tăng tuổi nghỉ hưu: Chọn lộ trình nào?

Theo dự thảo bộ luật Lao động, có 2 phương án lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến khi nam giới đạt 62 tuổi, nữ đạt 60 tuổi.

19-05-2019 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu, quy định quyền nghỉ hưu sớm 19-05-2019 Cân nhắc khi điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu 17-05-2019 Tăng tuổi nghỉ hưu: Đã đánh giá hết tác động?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Chọn lộ trình nào? - Ảnh 1.

Theo Đức Bảo - Thiết kế: Phạm Luyện

Vietnamnet

Theo cafef.vn