Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc vào sáng 21/10

Theo Thông cáo của Văn phòng Quốc hội, ngày 21/10, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.