shunshine group

Bóc tách, giải quyết quyền lợi cho hơn 200.000 lao động bị nợ BHXH

06/06/2023 12:10

() - Liên quan đến số lao động trong các doanh nghiệp phá sản, giải thế, tín hiệu tích cực là đến nay chỉ còn 125.000 người chưa được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.

Tại phiên họp cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quý II/2023, ông Dương Văn Hào, Trưởng ban quản lý Thu, Sổ, Thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) nêu con số hơn 200.000 lao động bị "treo" quyền lợi bảo hiểm trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể.

Theo ông Hào, thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị liên quan đã bàn hướng xử lý các nhóm lao động trong doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Trong những trường hợp này, ông Hào cho biết, với những người đủ điều kiện thời gian thực đóng 20 năm, đủ tuổi nghỉ hưu giải quyết lương hưu. Phần nợ bảo hiểm xã hội còn lại được để nguyên bởi không ai đứng ra trả được khoản tiền này.

Bóc tách, giải quyết quyền lợi cho hơn 200.000 lao động bị nợ BHXH - 1

Ông Dương Văn Hào, Trưởng ban quản lý Thu, Sổ, Thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cơ quan liên quan đã đề xuất giải pháp lấy từ nguồn bảo hiểm xã hội hoặc ngân sách Nhà nước để giải quyết vấn đề này.

Sau khi vào cuộc bóc tách nhóm lao động này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực tế chỉ còn 125.000 người chưa được giải quyết chính sách.

Trong số hơn 200.000 người bị nợ bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp phá sản, giải thể, có 2.291 trường hợp được giải quyết chế độ hưu trí, hơn 500 người được giải quyết chế độ tử tuất, 27.415 người được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần, 34.574 người được xác nhận bảo lưu quá trình tham gia, chỉ còn 77.627 người đang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội ở các đơn vị mới.

Theo ông Hào, nhiều người lao động này đã có quá trình làm việc đơn vị phá sản, giải thế, nay chuyển sang đơn vị mới tiếp tục tham gia bảo hiểm tại đơn vị đó. 

"Tất cả người lao động đều được ghi nhận thời gian thực đóng. Còn thời gian tham gia mà doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội sẽ được ghi nhận lại và tính lại chế độ khi có nguồn tiền hợp pháp đóng bù cho thời gian này", Trưởng Ban Quản lý Thu, Sổ, Thẻ nói.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là giải pháp tình thế. Nếu không giải quyết thì quyền lợi của người lao động sẽ bị "treo". Còn đòi hỏi quyền lợi cho người lao động trong thời gian này thì không xử lý được.

5 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết 26.014 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 547.989 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần; giải quyết 3.638.974 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 376.023 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; trong đó 368.028 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 7.995 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề.

Bên cạnh đó, ngành đã thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho 69,7 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tương ứng số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 47.466 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Bóc tách, giải quyết quyền lợi cho hơn 200.000 lao động bị nợ BHXH" tại chuyên mục Đời sống. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0937636383hoặc gửi về địa chỉ email (nhipsongdothi.vn@gmail.com).  
#hungthinh