Bắc Ninh: Phải chăng dự án Khu nhà ở xã Đào Viên, huyện Quế Võ đang có dấu hiệu xây dựng trái phép?

Mấy tháng qua Dự án Khu nhà ở xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm các hộ dân xung quanh bức xúc khi chưa được phê duyệt thiết kế cơ sở hạ tầng mà đã cho phép xây dựng.