Bộ GTVT điểm tên 8 tỉnh có quy định gây cản trở vận chuyển hàng hoá

Báo cáo của Bộ GTVT cho biết, nhiều địa phương vẫn đưa ra các quy định khác nhau, gây ách tắc trong kiểm soát, lưu thông hàng hoá.

#hungthinh