VNPAY-POS+ ‘đòn bẩy’ chuyển đổi số doanh nghiệp

Chuyển đổi số hiện nay được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

#hungthinh