Phú Hồng Thịnh bàn giao sổ hồng sớm cho khách hàng

Công ty TNHH quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam và Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh vừa trao sổ hồng dự án Phú Hồng Phát và Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Lộc cho khách hàng trước thời hạn.