shunshine group

iPhone 15 Pro Max có viền màn hình 1,55 mm

Phần viền màn hình trên iPhone 15 Pro Max được cho là chỉ mỏng 1,55 mm, mức nhỏ nhất trên smartphone từng được sản xuất.

#hungthinh