#

iPhone 14 cứu người nhờ tin nhắn SOS qua vệ tinh

Một người đàn ông tại bị mắc kẹt tại Alaska được giải cứu khi sử dụng tính năng gửi tin nhắn SOS qua vệ tinh trên Phone 14.

#hungthinh