Chính phủ Anh yêu cầu Meta bán lại Giphy

Meta, công ty mẹ của Facebook đã bị cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh yêu cầu bán lại nền tảng chia sẻ ảnh động Giphy.

#hungthinh