shunshine group

Giáo viên có được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở?

Bộ Xây dựng đã có công văn 4168/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

#hungthinh