Vinhomes chuyển toàn bộ vốn tại Vinpearl Landmark 81 cho Vinprearl

Vinpearl Landmark 81 được thành lập vào cuối tháng 2/2022, trong đó Vinhomes góp 1.603 tỷ đồng, tương đương với 99,88% vốn điều lệ.

#hungthinh