Tây Ninh: Vì đất, đánh mất tình thân

Từ một gia đình sống hòa thuận, yêu thương nhau. Thế nhưng bất đồng trong việc phân chia tài sản thừa kế đã khiến tình cảm chị em, gia đình tan vỡ, buộc phải đưa nhau ra Tòa phân định.

#hungthinh