Mỗi khi bố mẹ đánh nhau, con gái lớp 7 lao lên sân thượng...

() - Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, như một phản xạ quen thuộc, nữ sinh lớp 7 lại lao lên sân thượng lầu 4. Đã rất rất nhiều lần, em muốn nhảy xuống...

#hungthinh