#

Trà Vinh: Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ nặng trên 350 kg

Quả bom còn nguyên ngòi nổ, nặng trên 350 kg vừa được người dân phát hiện khi đánh bắt hải sản. Lực lượng công binh tiến hành thu gom, đưa đi xử lý thành công.

#hungthinh