shunshine group

Ngân sách chưa thể "gánh" chế độ trợ cấp gia đình, trẻ em

10 giờ trước Đời sống

() - Giải thích việc chưa quy định chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em vào Luật BHXH sửa đổi, cơ quan soạn thảo cho rằng, ngân sách hiện chưa thể cân đối được, nếu trích từ các quỹ BHXH lại không phù hợp.

#hungthinh