Nhà máy điện đào Bitcoin lãi hơn bán điện và cái giá phải trả

1 ngày trước Công nghệ

Nhiều nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện tại Mỹ đang sử dụng một phần công suất sản xuất điện của mình dành cho dàn máy tính hàng chục nghìn chiếc để đào Bitcoin.

#hungthinh