shunshine group

Trải nghiệm thực phẩm Châu Âu chất lượng cao từ Hy Lạp

Liên minh châu Âu (EU) giới thiệu chương trình “Trải nghiệm sản phẩm thực phẩm Hy Lạp châu Âu chứng nhận PDO & PGI chất lượng cao, an toàn và bền vững”. Đây là một hoạt động trong chiến dịch quảng bá sản phẩm Hy Lạp châu Âu chứng nhận PDO & PGI - một chiến dịch do Liên minh châu Âu tài trợ.

#hungthinh