Góc nhìn CTCK: VN-Index có thể hồi phục tại vùng 1.200 điểm

Trong bản tin nhận định thị trường, các CTCK có chung nhận định thị trường vẫn trong xu hướng giảm điểm, dù vậy VN-Index có thể hồi phục từ vùng 1.200 điểm.