Vạn An Phát: Hướng đến mục tiêu doanh nghiệp vì cộng đồng

Năm 2021 là năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra. Nhưng với toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát, năm 2021 chính là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trên hành trình theo đuổi sứ mệnh kinh doanh vì cộng đồng của mình.

#hungthinh