Xử lý hành vi gian lận thương mại trên sàn thương mại điện tử gặp khó

Theo ông Trần Hữu Linh, tình trạng gian lận thương mại trên các sàn thương mại điện tử hiện đang là vấn đề nhức nhối đối với cơ quan chức năng.

#hungthinh