Tỉnh nào có đường bờ biển ngắn nhất Việt Nam?

Tỉnh này ở miền Bắc, có đường bờ biển nằm giữa hai cửa sông Đáy và sông Càn.